Wallonien


2. Bruglette - Zoo Pairi Daiza (A1)
7940 Brugelette
2 Euro
Rohling im Automat


M1 - Elefant
M2 - Panda
M3 - Giraffe


3. Bruglette - Zoo Pairi Daiza (A2)
7940 Brugelette
2 Euro
Rohling im Automat


M1 - Dampfzug
M2 - Pairi Daiza
M3 - Wasserflugzeug


Bruglette - Pairi Daiza Haupteingang 
7940 Brugelette
3 Euro


M1 - Pairi DaizaBruglette - Zooshop Wacky Moose (A1)
7940 Brugelette
3 Euro


M1 - Wolf
M2 - Braunbär


Bruglette - Le Panda Shop (A2)
7940 Brugelette
3 Euro


M1 - Panda Hao Hao
M2 - Panda Xing Hui


Bruglette - Le Panda Shop (A3)
7940 Brugelette
3 Euro


M1 - Hao Hao & Tian Bao
M2 - Bao Mei & Bao Di
M3 - Hao Hao & Xing Hui
M4 - Bao Mei & Bao Di


Bruglette - Lokwerkstatt (A4)
7940 Brugelette
3 Euro


M1 - Lok Henschel 14968
M2 - Wasserflugzeug


Bruglette - Lemureninsel (A5)
7940 Brugelette
3 Euro


M1 - Gorilla Lomako
M2 - Lemur


Bruglette - Zooshop Polar Circle (A6)
7940 Brugelette
3 Euro


M1 - Pinguine
M2 - Walross


Bruglette - Zooshop Polar Circle (A7)
7940 Brugelette
3 Euro


M1 - Sibirischer Tiger
M2 - Eisbär


Bruglette - Zooshop L`Ècurie (A8)
7940 Brugelette
3 Euro


M1 - Orang-Utan Berani
M2 - Orang-Utan Gempa


Bruglette - Zooshop L`Ècurie (A9)
7940 Brugelette
3 Euro


M1 - Totenkopfaffe Saimiri
M2 - Tiger Sanka


Bruglette - Zooshop L`Ècurie (A10)
7940 Brugelette
3 Euro


M1 - Panda Tian Bao
M2 - Bao Mei & Bao Di


Bruglette - Zooshop L`Ècurie (A11)
7940 Brugelette
3 Euro


M1 - Giraffe Kitoko
M2 - Koala


Bruglette - Zooshop L`Ècurie (A12)
7940 Brugelette
3 Euro


M1 - Roter Panda
M2 - Familie Rote Pandas


Bruglette - Zooshop L`Ècurie (A13)
7940 Brugelette
3 Euro


M1 - Elefant Ta-Wan
M2 - Farina & Nang Faa


Bruglette - Zooshop L`Ècurie (A14)
7940 Brugelette
3 Euro


M1 - Weißkopfseeadler
M2 - Piranha


Bruglette - Bahnhof Dampflok (A15)
7940 Brugelette
3 Euro


M1 - Lok Henschel 15862
M2 - Lok Chrzanow 3297Nach oben